Registreren

Registreer je via onderstaand formulier.

Registreren

Registreer je via onderstaand formulier.

Is uw inkomen gegarandeerd bij ziekte?

- 19/06/2020

Bij ziekte is uw inkomen afhankelijk van uw statuut voor een bepaalde duur gegarandeerd. Er is een verschil tussen arbeiders, bedienden en zelfstandigen. Een verder verschil is er voor bedienden op proef of voor bepaalde tijd. Als arbeider is er sprake van een gewaarborgd brutoloon van 100% voor de duur van zeven dagen. U dient dan al wel een maand in dienst te zijn geweest. Na zeven dagen betaalt de werkgever 85,88% van het brutoloon.

Bij ziekte is uw inkomen afhankelijk van uw statuut voor een bepaalde duur gegarandeerd. Er is een verschil tussen arbeiders, bedienden en zelfstandigen. Een verder verschil is er voor bedienden op proef of voor bepaalde tijd. Als arbeider is er sprake van een gewaarborgd brutoloon van 100% voor de duur van zeven dagen. U dient dan al wel een maand in dienst te zijn geweest. Na zeven dagen betaalt de werkgever 85,88% van het brutoloon.

Daarna komt voor de volgende veertien dagen ziekte 25,88% ten laste van uw werkgever en krijgt u een ziekenfondsuitkering. Voor bedienden die minder dan drie maanden in dienst zijn of op proef geldt dezelfde regeling als voor arbeiders. Voor bedienden met een vast contract is er sprake van doorbetaling van 100% van het brutoloon tijdens de eerste ziektemaand. Bent u zelfstandige? Dan bestaat er recht op een uitkering vanaf de achtste dag van arbeidsongeschiktheid.

 

Uitkering van het ziekenfonds

Uw inkomen is bij ziekte maar voor een zeer beperkte duur gegarandeerd. Bent u langer dan een maand ziek dan valt u terug op het ziekenfonds. De werkgever hoeft dan geen loon meer door te betalen. Bij langdurige ziekte is het inkomen dus altijd minder dan het loon dat u daarvoor ontving. Er geldt wel een uitzondering. Dat is als uw ziekte voorkomt uit een beroepsziekte of arbeidsongeval. In dat geval is er sprake van een uitkering van de arbeidsongevallenverzekeraar of van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico´s).

Na de periode van het gewaarborgd loon ontvangt de werknemer de uitkering van het ziekenfonds. De uitkering bestaat uit 60% van het begrensde brutoloon. Als u langer dan een jaar ziek bent gelden weer andere normen. Vanaf het tweede jaar ziekte is er sprake van invaliditeit. Het ziekenfonds betaalt dan 40% aan een samenwonende werknemer. Een alleenstaande werknemer ontvangt 55%. En een werknemer die de gezinslast draagt ontvangt 65% van het begrensd brutoloon. Vul uw dossier in om exact te weten waar u recht op heeft.

 

Verzekering voor gewaarborgd inkomen

Het is mogelijk om een verzekering voor gewaarborgd inkomen af te sluiten. In dat geval is er sprake van een gegarandeerd inkomen bij ziekte en/of ongeval. De vergoeding van de uitkering van het ziekenfonds is vaak te weinig om de reguliere levensstandaard te handhaven. De verzekering gewaarborgd inkomen noemt men ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij een gegarandeerd inkomen tijdens ziekte is het mogelijk om een bijkomende vergoeding te krijgen bovenop de sociale zekerheidsvergoeding. Voor deze bijkomende vergoeding is het mogelijk een verzekering af te sluiten. Dat is zowel mogelijk voor bedienden als voor arbeiders en overigens ook voor zelfstandigen.

Als zelfstandige heeft u een beperkt gegarandeerd inkomen bij ziekte. Het is voor deze groep ook zeker belangrijk om te voorzien in een waarborg van het inkomen bij ziekte. Bij de keuze voor een verzekering gewaarborgd inkomen, is er sprake van rente of kapitaal in het contract. Er is uiteraard rekening te houden met uw financiële uitgaven en inkomsten. Daarnaast is het bedrag van de uitkering vanuit de verzekering afhankelijk van de te betalen verzekeringspremie. Er is doorgaans wel een wachttijd voor uitbetaling van rente of kapitaal. Dat is vaak een termijn van dertig dagen.

section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen