Registreren

Registreer je via onderstaand formulier.

Registreren

Registreer je via onderstaand formulier.

Is uw omzet gegarandeerd bij ziekte?

- 19/06/2020

Heeft u als zelfstandige wel eens gedacht wat er gebeurt met uw omzet bij ziekte? Indien u werkt met personeel die de hoofdzaak van uw taken opneemt, zijn er meestal alleen maar fysieke gevolgen. Werkt u alleen in uw vennootschap? Dan daalt niet alleen uw loon, maar waarschijnlijk ook uw omzet binnen uw vennootschap. De impact van ziekte op uw omzet wordt vaak onderschat.

Heeft u als zelfstandige wel eens gedacht wat er gebeurt met uw omzet bij ziekte? Indien u werkt met personeel die de hoofdzaak van uw taken opneemt, zijn er meestal alleen maar fysieke gevolgen. Werkt u alleen in uw vennootschap? Dan daalt niet alleen uw loon, maar waarschijnlijk ook uw omzet binnen uw vennootschap. De impact van ziekte op uw omzet wordt vaak onderschat.

Forfaitaire arbeidsongeschiktheidsuitkering

De primaire arbeidsongeschiktheid voorziet een forfaitair bedrag vanaf de vergoedbare periode. Dit bedrag wordt bepaald door de gezinssamenstelling en het inkomen van de mensen die gedomicilieerd zijn op 1 januari van het lopend jaar.

Als alleenstaande zelfstandige ontvangt u een bedrag van 48,22 euro vanaf de 8ste dag van uw  arbeidsongeschiktheid. Een samenwonende zelfstandige ontvangt een bedrag van 36,72 euro per dag. Zelfstandigen die de gezinslast dragen, krijgen per dag 60,26 euro. Het spreekt voor zich dat de omzet en inkomen van uw onderneming doorgaans hoger is dan de genoemde bedragen.

Ziekte en ongeval heeft op zelfstandigen dan ook vaak een grote financiële impact. Zo groot dat het vaak niet mogelijk is om dezelfde levensstandaard te blijven handhaven.

 

Inkomen als zelfstandige beschermen

Het is uiteraard mogelijk om financiële risico´s als gevolg van ziekte en ongevallen te beperken als zelfstandige. Een mogelijkheid om het verlies van inkomen te beperken, is door een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Bij ziekte of ongeval ontvangt u iedere maand rente om het inkomen op het gewenste niveau te houden. De premies die u als zelfstandige betaalt voor deze inkomensverzekering zijn voor de belasting als beroepskosten aftrekbaar. De inkomensverzekering voorziet in een extra inkomen tijdens ziekte bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Er is doorgaans vrijheid als het gaat om de keuze voor het laten ingaan van de uitkering. Bijvoorbeeld pas na een maand ziekte of vanaf drie maanden of zelfs zes maanden. De keuze hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie.

 

Omzet van vennootschap beschermen

De terugval in omzet van een vennootschap als gevolg van ziekte of ongeval van bijvoorbeeld een bedrijfsleider is eveneens te beschermen. Dat is mogelijk met de zogenaamde omzetverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor het veiligstellen van de omzet van uw bedrijf. De vennootschap ontvangt dan een bedrag dat ter compensatie van het omzetverlies dient. Op deze wijze is het mogelijk om tot 60% van de omzet van uw onderneming te behouden. De premies voor de omzetverzekering zijn als beroepskost fiscaal aftrekbaar. Het is ook mogelijk om deze verzekering uit te breiden en van toepassing te laten zijn op de tweede zaakvoerder. Als u zelfstandige bent en de rol van een bedrijfsleider is cruciaal voor de omzet, is deze omzetverzekering belangrijk.

 

Omzetverzekering combineren met inkomensverzekering

Om u als zelfstandige financieel in te dekken tegen ziekte of ongeval is een combinatie van beide verzekeringen mogelijk en zelfs noodzakelijk. Bij uitkering is het zo dat beide verzekeringen zullen uitkeren: uw gewaarborgd inkomen dekt uw privékosten, uw omzetverzekering draagt verder de kosten van de vennootschap.

section icon
Inzicht in je dossier binnen 5 minuten!

Zorg ervoor dat je je eID kaartlezer bij de hand hebt en dat je je code kent. Dit is nodig om je pensioengegevens uit mypension te integreren in je totaalplan. Je kan ook aanmelden met itsme®-app. Als je eigenaar bent van een of meerdere huizen, zorg dan dat je de gegevens van je kredieten bij de hand hebt.

Bereken Hier Je Pensioen