Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Registreer je vandaag nog!

Neem controle over je eigen pensioen

En krijg toegang tot bakken interessante content!

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Fiscale optimalisering van uw vennotschap

Neem controle over je eigen pensioen

Download hier je gratis e-book

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Change this heading

change this subheading

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Heb je al een login?

Inloggen

EEN TOEGANKELIJK PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN

PENSIOENMANAGER ACADEMY

BLIJF UP-TO-DATE

EEN TOEGANKELIJK PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN

PENSIOENMANAGER ACADEMY

BLIJF UP-TO-DATE

verzekering rendement
AG Insurance
goedkoopste verzekering
axa
loonoptimalisatie zelfstandigen
NNIP investment partner

Fiscale optimalisering van uw vennootschap

WhitepaperFiscaleOptimalisatie

Je aanvraag is verwerkt. Je krijgt zo dadelijk een mail met de gevraagde whitepaper.

In deze whitepaper schetsen wij 2 fiscale prikkels die u zeker niet mag missen in 2022. Neem zeker even met ons contact op, wij zullen met uw accountant een kant-en-klaar plan samenstellen en dit ook samen aan u presenteren. Informeer u eerst even hier.

Als vrij beroeper/bestuurder bent u constant bezig binnen uw core-business. Voor uw fiscale vragen berust u in vertrouwen op het advies van uw accountant. Onze ervaring die we tot op heden hebben opgebouwd leren ons echter dat het wel eens interessant is om af en toe fiscaal geprikkeld te worden. Niet alleen uzelf, maar uw accountant kan af en toe eens aan het fiscaal infuus.

In dit e-book schetsen wij 2 fiscale prikkels die u zeker niet mag missen in 2021. Bespreek het zeker eens met uw accountant, of laat hem/haar even contact met ons opnemen.

 

DE START: UW BEZOLDIGING

De toekenning van een bezoldiging als bedrijfsleider is de meest voor de hand liggende manier om geld uit uw vennootschap te halen. Helaas is dit ook de minst rendabele manier om de transfer te maken. De staat smult gretig mee via ‘sociale’ zekerheidsbijdragen en personenbelasting. Door het progressief karakter van deze bijdragen en belastingen heb je altijd een beslag van 28.88%-58.00%. Het gemiddelde overheidsbeslag op brutobezoldiging bedraagt meer dan 60%. Een bedrijfsleider die zich een bezoldiging toekent tot 45.000 euro zal in totaal ruim 27.000 euro belasting en sociale zekerheidsbijdragen betalen.

Toch houden veel zaakvoerders een minimale brutobezoldiging van 45.000 euro aan. Het is immers voor veel vennootschappen een voorwaarde om het verlaagd tarief binnen de vennootschapsbelasting te behouden. Naast de bezoldiging gaan we op een andere manier geld uit de vennootschap halen.

 

WAT IS FISCALE OPTIMALISERING?

Fiscale optimalisering is niet hetzelfde als belastingontduiking. Wie de antimisbruikbepalingen erop natrekt kan een aantal objectieve criteria raadplegen om de lijn te trekken. Een aantal technieken staan duidelijk op een witte of een zwarte lijst. De technieken die wij hier bespreken zijn geen technieken om aan belastingontduiking te doen, en kunnen we categoriseren onder ‘methodes om belastingen te besparen of te vermijden’.

Fiscale optimalisering is dus, kort samengevat, de techniek om via andere wegen geld uit uw vennootschap te halen, waarbij er minder overheidsbeslag is via sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting. Echter mag fiscale besparing niet het enige motief zijn om een bepaalde handeling te kunnen stellen.

 

HOE GAAN WE HET EFFECT VAN DEZE OPTIMALISERING METEN?

Naast een bezoldiging van  45.000 euro bruto, gaan we op zoek naar permanent voordelige systemen om geld uit uw vennootschap over te brengen naar uw privésfeer. Bij het selecteren van de te hanteren techniek zijn er 4 criteria belangrijk om in te schatten of het hier over een goede investering gaat.

 • Rentabiliteit: hoeveel hou ik netto over van mijn investering?
 • Beschikbaarheid: Wanneer heb ik mijn centen privé? 1 jaar? 3 jaar? 5 jaar? Op pensioenleeftijd?
 • Cumuleerbaarheid: helpt actie A een andere actie? Versterkend? Verzwakkend?
 • Risico: is er een risico verbonden aan deze actie? Moet ik hiervoor een risico nemen met mijn centen?

VIA WELKE TECHNIEKEN KAN IK FISCAAL OPTIMALISEREN?

 • Pensioenvorming via VAPZ en IPT, Pensioensparen, Langetermijnsparen.
 • Loonoptimalisering via beveiligde aandelenopties (warrants)
 • Dividend
 • VVPR Bis Dividend
 • Aanleg Liquidatiereserve

 

EN DAN: UW VOORLOPIGE CIJFERS

Is uw accountant al bijgeboekt voor Q1-Q2-Q3? Leuk, zou houdt u de vinger aan de pols. Vraag alvast een afschrift van uw voorlopige cijfers. Gaat dit de juiste richting uit? Neem dan alvast uw voorzorgen, gezien u best tijdig anticipeert op mogelijke winsten. Uw pensioenplan kan u meestal volstorten voor 31/12 (het geld moet dan op de rekening staan) om de fiscale aftrekbaarheid te garanderen. Als we kijken naar een optimalisering via warrants zijn de intekenmomenten minder flexibel. Je kan op maandelijkse basis storten, maar het geld moet wel binnen zijn volgens een betaalkalender. Deze betaalkalender kan je terugvinden op www.warrantenplan.be .

 

TRADITIONEEL: DE BACKSERVICE

U heeft vast wel al eens een telefoontje gekregen van uw bank/makelaar op het einde van het jaar voor een ‘optimalisering’. Dit gaat vaak over de backservice in het kader van uw pensioenplanning. Wij zouden op dit moment aanraden om deze backservicemogelijkheid volledig te benutten. De fiscaliteit van de regelgeving “80%-grens” ligt voor een groot gedeelte onder vuur en er is een maatschappelijke vraag naar hervorming ervan. Neem dus vandaag uw voordeel nog maximaal mee. Uw maatschappij moet dan ook wel mee, want zij gaan attesteren wat zij willen attesteren.

Zo geef ik graag het voorbeeld van de bedrijfsleider die op “gevorderde” leeftijd een managementvennootschap heeft opgericht na een rijkelijke carrière als loontrekkende. Deze bedrijfsleiders hebben vanuit het verleden al significante pensioenreserves opgebouwd. In het huidige wetgevende kader is het perfect mogelijk om binnen de 80%-grens de loopbaanbreuk met 10 jaar te verminderen, alsook deze reserves te “vergeten”, waardoor fiscaal gezien een IPT gestort kan worden.

Er is echter al even sprake van een wijziging (=circulaire) waarbij de fiscus stelt dat we de 10 jaar niet mogen vergeten en zodoende ook alle reserves moeten meenemen. Desondanks het ontbreken van een afgelijnde wetgeving, zie je dat sommige verzekeraars dit wel al toepassen. Er blijft voor deze vennootschappen en hun bedrijfsleiders dus niet veel ruimte meer over om aan deugdelijke pensioenvorming te doen.

Grijp dit voordeel dus nu het nog kan, en bij een verzekeraar waar het nog kan.

 EEN IDEAAL PLAN VOLGENS PENSIOENMANAGER?

 • Check uw voorlopige cijfers.
 • Doe een projectie samen met uw accountant.
 • De winst optimaliseert u via een éénmalige intekening in een warrant.
 • U start met een maandelijks warrantenplan.
 • Optimaliseer uw IPT (nieuwe regels 2022!)
 • Beleen uw eindkapitaal van uw pensioenplan voor de aankoop van privé vastgoed. Op deze manier ontstaat er een secundaire (huurgeld) en tertiaire (meerwaarde op vastgoed) bron van inkomsten.
Whitepaper Vastgoed

Gerelateerde artikels