Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Registreer je vandaag nog!

Neem controle over je eigen pensioen

En krijg toegang tot bakken interessante content!

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Fiscale optimalisering van uw vennotschap

Neem controle over je eigen pensioen

Download hier je gratis e-book

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Change this heading

change this subheading

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Heb je al een login?

Inloggen

EEN TOEGANKELIJK PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN

PENSIOENMANAGER ACADEMY

BLIJF UP-TO-DATE

EEN TOEGANKELIJK PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN

PENSIOENMANAGER ACADEMY

BLIJF UP-TO-DATE

verzekering rendement
AG Insurance
goedkoopste verzekering
loonoptimalisatie zelfstandigen

Hoe doe je een correcte aangifte bij je mutualiteit?

Kindly check you email.

RIZIV
Eens ziek worden of een ongevalletje hebben: het kan echt iedereen overkomen! Gelukkig zijn de meeste ongeschiktheden van tijdelijke aard, maar soms ben je langere tijd uit of in het slechtste geval: een blijvende invaliditeit. Wat moet je eigenlijk doen als je ziek valt? Heeft het gevolgen als je niet bij de pinken blijft en wat zijn deze gevolgen dan wel? Wij vatten het graag voor je samen in dit artikel!

Welke stappen neem je bij een arbeidsongeschiktheid?

Het is belangrijk dat je zo snel als mogelijk contact opneemt met je werkgever en leidinggevende. Hier zal de interne procedures op jouw werk belangrijk zijn. Volg deze procedure nauwgezet om misverstanden te vermijden.

Als je onmiddellijk merkt: “ai, dat gaat hier wel even duren!” , dan breng je best ook onmiddellijk je huisarts en je mutualiteit op de hoogte. Zij kunnen je bijstaan op medisch en administratief gebied. Ook hier zijn er wettelijke procedures die belangrijk zijn om geen geld te verliezen als je het echt nodig hebt.

 

Hoe doe je een correcte aangifte bij je mutualiteit?

Hiervoor is er maar één rechtsgeldige manier: je document ‘VERTROUWELIJK”. Zorg dat je ten alle tijden zo een document in je map hebt steken.

Bij een korte arbeidsongeschiktheid is meestal een getuigschrift van je huisarts of specialist voldoende. Je verstuurt dit ‘doktersbriefje’ volgens de procedure die het werk voorschrijft en je verzorgt jezelf gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Let toch op als je vroeger aan de slag gaat: je moet eerst toelating krijgen om terug te beginnen.

Vanaf dat de geneesheer het document VERTROUWELIJK heeft zal hij het inlichtingenblad sturen naar jou en je werkgever. Hierop worden een aantal zaken genoteerd met betrekking tot je brutoloon en arbeidsregime. Het proces gaat pas verder als beide documenten binnen zijn.

 

Daarom

Is het van een enorm belang dat deze documenten correct werden ingevuld. Bij discrepanties tussen de verschillende documenten kan deze procedure langer aanslepen dan nodig. Men berekent echter pas als je alles binnen hebt. Verstuur dus je VERTROUWELIJK altijd per aangetekend schrijven met de post. Op die manier kan je je aangiftedatum altijd bewijzen en kan men je nooit beboeten. De termijn om deze binnen te krijgen:

 • Bediende: 30 dagen
 • Arbeider: 14 dagen
 • Zelfstandige: 7 dagen

 

Een ongeval komt nooit alleen

Is er sprake van een ongeval? Dan vult u het document ‘Ongevalsaangifte’ bijkomend in. Op deze manier kan de mutualiteit bijkomend onderzoek doen of het hier gaat over een arbeidsongeval of arbeidswegongeval of dat uw ongeschiktheid het gevolg is van een beroepsziekte.

Uiteraard brengt u uw doktersbriefjes binnen voor de terugbetaling van kosten gepaard aan de medische verzorging.

 

Hoe aangifte doen?

 • Vul alleen het bovenste deel in.
 • Laat de arts de rest invullen
 • Kleef een klever van de mutualiteit op het attest
 • Bij ziekte: kruisje aan vakje ‘begin van deze arbeidsongeschiktheid’
 • Selecteer uw beroepssituatie en vul uw huidig beroep in.
 • De overige gegevens tot aan de ononderbroken lijn dient u in te vullen. Het tweede deel van het formulier ‘Arbeidsongeschiktheid loontrekkende’ laat u altijd door de arts invullen.

 

Verstuur deze aangifte op tijd via de post

Zijn alle rubrieken van het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ ingevuld? Controleer de rubrieken, want alleen bij een volledige invulling is er sprake van een geldige aangifte. Daarnaast is het van belang dat u het formulier tijdig verzendt. Bij het te laat versturen van een getuigschrift arbeidsongeschiktheid verliest u namelijk 10% van de uitkering waar recht op bestaat. De korting is van toepassing tot het moment dat het getuigschrift door de mutualiteit is ontvangen.

De postdatum van het getuigschrift telt als bewijs. DUW DIT DUS NOOIT IN DE BUS VAN UW MUTUALITEIT, ALTIJD PER POST, LIEFST AANGETEKEND!

Bij recht op gewaarborgd loon dient het getuigschrift verstuurd te zijn voordat het recht daarop voorbij is. Trek je vadaag een uitkering voor werkloosheid? Dan moet je getuigschrift binnen de 2 kalenderdagen na begindatum ziekte ingediend worden.

Bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet een nieuw getuigschrift ingediend worden als verlengingsaanvraag. Het is verplicht om binnen 48 uur een herval aan te geven of een verlenging van de arbeidsongeschiktheid.

RIZIV

Gerelateerde artikels