Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Registreer je vandaag nog!

Neem controle over je eigen pensioen

En krijg toegang tot bakken interessante content!

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Registreer je vandaag op ons platform!

Fiscale optimalisering van uw vennotschap

Neem controle over je eigen pensioen

Download hier je gratis e-book

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Open Modal

Change this heading

change this subheading

Moet een e-mail zijn
Verplicht veld
Min: 1000
Max: 9999
Moet hetzelfde zijn als wachtwoord.

Wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Minimaal 1 kleine letters
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 nummer
 • Minimaal 1 speciaal teken
 • Minimaal 6 tekens in totaal
Heb je al een login?

Inloggen

EEN TOEGANKELIJK PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN

PENSIOENMANAGER ACADEMY

BLIJF UP-TO-DATE

EEN TOEGANKELIJK PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN

PENSIOENMANAGER ACADEMY

BLIJF UP-TO-DATE

verzekering rendement
AG Insurance
goedkoopste verzekering
loonoptimalisatie zelfstandigen

Maak optimaal gebruik van de 80%-regel

Kindly check you email.

fiscale technieken in belgië
Hoe kan ik een zo gunstig mogelijk een aanvullend pensioen opbouwen? Kan ik zomaar premies aftrekken van mijn bruto-omzet? Welke premies zijn fiscaal aftrekbaar bij mijn pensioenopbouw? En vooral: hoe kan ik de 80%-regel zoveel mogelijk in mijn voordeel toepassen?

DE 80% WAT?

Naast uw wettelijk pensioen kunt u als bedrijfsleider of zelfstandige een extralegaal pensioen opbouwen via fiscale- en niet fiscale spaarplannen. Bij fiscale spaarplannen klik je je geld weg voor lange tijd en je krijgt op de storting een belastingvoordeel. Je betaalt dus vandaag minder belastingen. Er zijn verschillende types fiscale spaarplannen, met elk typische eigenschappen. Maak dus een goede analyse: met welk spaarplan start je eerst?

Als zelfstandige met vennootschap start je altijd met het VAPZ. Medisch geconventioneerde zorgverleners ontvangen eventueel een RIZIV toelage. Ten slotte optimaliseer je fiscaal met je IPT.

Een zelfstandige éénmanszaak spaart eerst het VAPZ en of RIZIV toelage, dan maximaal pensioensparen, langetermijnsparen op om af te sluiten met het POZ. De basis is hiermee gelegd.

Om na te gaan hoeveel kapitaal je mag opbouwen met je fiscale spaarplannen, is de 80%-regel ontwikkeld. Door deze te respecteren kan je niet ongelimiteerd premies storten en van je bedrijfsresultaat aftrekken. Het is belangrijk dat deze regel gerespecteerd wordt. Een overschrijding kan verworpen worden of er kunnen fiscale boetes opgelegd worden.

 

DE 80%-REGEL IN EEN NOTENDOP

Er is al veel over gezegd en over geschreven, maar hier volgt een eenvoudige uitleg van de 80%-regel. We gaan van start met een normaal systeem dat bevattelijk is voor iedereen. Als je 40 jaar lang 1000 euro spaart, heb je op het einde een pot van 61.610 euro. Deze pot bestaat uit 40000 euro geïnvesteerd kapitaal + 21610 euro intresten.

Logisch, toch?

Tot zover de normale logica. Om de 80%-regel te begrijpen moet je omgekeerd nadenken. Op basis van een aantal objectieve parameters (loon, voordelen, sociale lasten, vapz, …) berekenen we niet hoeveel je mag sparen per jaar, maar eerst het eindkapitaal dat je mag samenstellen tegen je pensioenleeftijd.

Deze parameters worden altijd aangeleverd door je boekhouder. Daarom kan je deze bij ‘mijn dossier’ ook gemakkelijk koppelen met je boekhouder.

Afhankelijk van de parameters weet je het totale kapitaal dat je fiscaal mag opbouwen in de 2de (professionele) pensioenpijler. Maar als je al kapitalen hebt opgebouwd in de 2de pijler, trekken we deze kapitalen hier vanaf. Het resterende saldo mag dan nog opgebouwd worden.

Om dit saldo samen te stellen heb je 2 betalingsmodaliteiten: toekomstige stortingen of de backservice. Hoeveel je exact mag storten rekent de pensioenconsulent graag voor je uit. Als volgend jaar je parameters veranderen, mag je dus ook meer/minder kapitaal opbouwen. Het is daarom aangewezen om minstens 1x per jaar met je pensioenconsulent rond de tafel te zitten. Voer je gegevens in in mijn dossier om te weten te komen wat jij mag storten.

 

WAT TELT MEE?

De 80%-regel gaat alleen over de combinatie van het wettelijke pensioen (pijler 1) en het bovenwettelijke pensioen (pijler 2). Privéregelingen die werknemers en zelfstandigen in de derde pijler afsluiten, zoals pensioensparen, vallen buiten de berekening.

Als vuistregel geldt dat iedere regelmatige bezoldiging mag worden meegenomen in de 80%-berekening bij storting. Bijvoorbeeld: uw maandelijkse regelmatige bezoldiging, huurexcedent, voordelen alle aard, VAPZ indien betaald door uw vennootschap, sociale zekerheidsbijdragen indien betaald door uw vennootschap. Bonussen, tantièmes, eenmalige verloningen zijn niet maandelijks van aard: deze mag u niet mee in rekening brengen.

 

WAAR MOET U NOG MEER REKENING MEE HOUDEN?

 Om te bepalen wat u wel en wat u niet kan aftrekken van de belasting, dient u ook rekening te houden met het volgende:

 1. Wat u ook kunt meenemen in de berekening, zijn voordelen die u regelmatig zijn toegekend, zoals sociale bijdragen, gas, water en electriciteit, telefoonkosten en internet, de bedrijfswagen etc.;
 2. Maak een schatting van uw wettelijk pensioen en ga na wanneer u bent begonnen met uw vennootschap (meestal is dat de oprichtingsdatum). In de berekening mag u de vaste inkomsten meenemen tot maximaal 10 jaar voorafgaand aan het moment dat u bent begonnen met de vennootschap;
 3. Bent u gehuwd of woont u samen, dan mag u meer pensioenkapitaal opbouwen, ongeacht of uw partner werkt of niet;
 4. Kijk ook goed naar andere pensioenpotjes die u in de loop der jaren heeft opgebouwd, waaronder individuele pensioentoezeggingen, bedrijfsleidersverzekeringen, interne pensioenvoorzieningen of andere groepsverzekeringen. Deze kunnen ook onder de 80%-regel vallen, maar dat is niet altijd het geval!

 

Meer weten? Maak automatisch de berekening van uw 80%-regel via mijn dossier.

fiscale technieken in belgië

Gerelateerde artikels